Przetargi / Przetargi i rokowania / Zaproszenie na przetarg.

Zaproszenie na przetarg. OGŁOSZONY: 29.09.2017

status: ROZSTRZYGNIĘTY

Katowicka SSE S.A. ogłasza zaproszenie na przetarg, który odbędzie się w dniu 23.10.2017 o godz. 10.00 w siedzibie KSSE S.A. w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 42. Przetarg na wynajem nieruchomości na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gosp. na terenie KSSE.

Szczegóły


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 23 pazdziernika 2017 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników przetargu z dnia 23 pazdziernika 2017 roku, w wyniku których spółka STERISERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (42-215) przy ul. Traugutta 75 Z została wyłoniona jako przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz nabędzie prawo najmu segmentu C i D hali produkcyjno - magazynowej o powierzchni użytkowej 1590,39 m2 (+/- 2%) wraz z zapleczem biurowo-socjalnym o powierzchni użytkowej 130,64 m2 (+/- 2%) wybudowanej na nieruchomości gruntowej położonej w Częstochowie, objętej Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 419 Skorki jako działka nr 296/9 o powierzchni 2,6510 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział IX Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr CZ1C/00174906/3.

powrót do przetargów