Przetargi / Przetargi i rokowania / Zaproszenie na przetarg.

Zaproszenie na przetarg. OGŁOSZONY: 29.09.2017

status: ROZSTRZYGNIĘTY

Katowicka SSE S.A. ogłasza zaproszenie na przetarg, który odbędzie się w dniu 24.10.2017 o godz. 10.00 w siedzibie KSSE S.A. w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 42. Przetarg ma na celu zbycie nieruchomości na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gosp. na terenie KSSE.

Szczegóły


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 24 pazdziernika 2017 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników przetargu z dnia 24 pazdziernika 2017 roku, w wyniku których spółka Technika Recykling Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44 – 113) przy ul. Poezji 16 została wyłoniona jako przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz nabędzie prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,6509 ha, stanowiącej działkę nr 40/39 położoną na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kędzierzynie –Koźlu przy ul. Naftowej, obręb Sławęcice 0091, dla której w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta nr OP1K/00072643/5.

powrót do przetargów