Przetargi / Przetargi i rokowania / Zaproszenie na przetarg.

Zaproszenie na przetarg. OGŁOSZONY: 18.09.2017

status: ROZSTRZYGNIĘTY

Katowicka SSE S.A. ogłasza zaproszenie na przetarg, który odbędzie się w dniu 22.11.2017 o godz. 10.00 w siedzibie KSSE S.A. w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 42. Przetarg ma na celu zbycie nieruchomości na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gosp. na terenie KSSE.

Szczegóły:


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2017 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników przetargu z dnia 22 listopada 2017 roku, w wyniku których spółka BUD-EXPERT Sp. z o.o. siedzibą w Knurowie (44-190) przy ul. Jęczmiennej 4 została wyłoniona jako przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz nabędzie prawo własności niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,7009 ha (7.009 m2) położonej na terenie KSSE w Zabrzu w przy ul. Piekarniczej, obręb ewidencyjny 06, Mikulczyce, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zabrze i obejmującej działkę: nr 50/3 o pow. 7.009  m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Zabrzu prowadzona jest Księga Wieczysta nr GL1Z/00033920/8.

powrót do przetargów