Przetargi / Przetargi i rokowania / Zaproszenie na przetarg.

Zaproszenie na przetarg. OGŁOSZONY: 11.09.2017

status: ROZSTRZYGNIĘTY

Katowicka SSE S.A. ogłasza zaproszenie na przetarg, który odbędzie się w dniu 16.10.2017 o godz. 10.00 w siedzibie KSSE S.A. w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 42. Przetarg ma na celu zbycie nieruchomości na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gosp. na terenie KSSE.

Szczegóły


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 16 pazdziernika 2017 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników przetargu z dnia 16 pazdziernika 2017 roku, w wyniku których spółka „FERROS-SYSTEM” Sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie (42-300) przy ul. Partyzantów 21 została wyłoniona jako przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz nabędzie prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 10241/6 i powierzchni 0,8280 ha (8.280 m2), położonej w Myszkowie przy ul. Przemysłowej, objętej granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obręb ewidencyjny Myszków, Nr 0005, dla której w Sądzie Rejonowym w Myszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Myszkowie, prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1M/00067260/9.

powrót do przetargów