Przetargi / Przetargi i rokowania / Zaproszenie na przetarg.

Zaproszenie na przetarg. OGŁOSZONY: 29.01.2016

status: ROZSTRZYGNIĘTY

Katowicka SSE S.A. ogłasza zaproszenie na przetarg, który odbędzie się w dniu 29.02.2016 o godz. 10.00 w siedzibie KSSE S.A. w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 42. Przetarg ma na celu zbycie nieruchomości na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Szczegóły:


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 03.03.2016 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników przetargu z dnia 29.02.2016 roku, w wyniku których spółka MPS System sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Żywcu (34-300) przy ul. Tetmajera 87 została wyłoniona jako przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz nabędzie prawo własności niezabudowanej nieruchomości o łącznej powierzchni 1,0000 ha położona na terenie gminy Radziechowy - Wieprz, obręb Wieprz, karta mapy 12, składająca się z działki gruntowej o numerze ewidencyjnym 3589/14, KW BB1Z/000157110/7. Księgi wieczyste prowadzone są przy Sądzie Rejonowym w Żywcu, Wydziale Ksiąg Wieczystych, a Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. służy do niej prawo własności.

powrót do przetargów