Przetargi / Przetargi i rokowania / Zaproszenie na przetarg.

Zaproszenie na przetarg. OGŁOSZONY: 07.10.2015

status: ROZSTRZYGNIĘTY

Katowicka SSE S.A. ogłasza zaproszenie na przetarg, który odbędzie się w dniu 14.12.2015 o godz. 10.00 w siedzibie KSSE S.A. w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 42. Przetarg ma na celu zbycie nieruchomości na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Szczegóły:


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 15.12.2015 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników przetargu z dnia 14.12.2015 roku, w wyniku których spółka SONING-STAL Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (47-400) przy ul. Bema 24B/1 została wyłoniona jako przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz nabędzie prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Gospodarczej

WYNIKI PRZETARGU

powrót do przetargów