Przetargi / Przetargi i rokowania / Zaproszenie do rokowań.

Zaproszenie do rokowań. OGŁOSZONY: 31.01.2018

status: ROZSTRZYGNIĘTY

Katowicka SSE S.A. ogłasza zaproszenie do rokowań, które odbędą się w dniu 23.03.2018 o godz. 10.00 w siedzibie KSSE S.A. w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 42. Rokowania mają na celu udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Szczegóły


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2018 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników rokowań z dnia 23 marca 2018 roku, w wyniku których spółka Electropoli Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej (43-300) przy ul. Grażyńskiego 141 została wyłoniona jako przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

powrót do przetargów