Przetargi / Przetargi i rokowania / Zaproszenie do rokowań.

Zaproszenie do rokowań. OGŁOSZONY: 06.10.2017

status: ROZSTRZYGNIĘTY

Katowicka SSE S.A. ogłasza zaproszenie do rokowań, które odbędą się w dniu 30.10.2017 o godz. 12:00 w siedzibie KSSE S.A. w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 42. Rokowania mają na celu udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Szczegóły


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 30 października 2017 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników rokowań z dnia 30 października 2017 roku, w wyniku których spółka JAC Products Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-633) przy ul. Gdańskiej 45a została wyłoniona jako przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

powrót do przetargów