Przetargi / Przetargi i rokowania / Zaproszenie do rokowań.

Zaproszenie do rokowań. OGŁOSZONY: 01.09.2017

status: ROZSTRZYGNIĘTY

Katowicka SSE S.A. ogłasza zaproszenie do rokowań, które odbędą się w dniu 27.09.2017 o godz. 10:00 w siedzibie KSSE S.A. w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 42. Rokowania mają na celu udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Szczegóły:


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 29 września 2017 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników rokowań z dnia 27 września 2017 roku, w wyniku których spółka Polwell Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach (32-400) przy ul. Burmistrza Andrzeja Marka 4 została wyłoniona jako przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

powrót do przetargów