Przetargi / Przetargi i rokowania / Zaproszenie do rokowań.

Zaproszenie do rokowań. OGŁOSZONY: 04.12.2015

status: ROZSTRZYGNIĘTY

Katowicka SSE S.A. ogłasza zaproszenie na przetarg, który odbędzie się w dniu 28.12.2015 o godz. 10.00 w siedzibie KSSE S.A. w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 42. Przetarg ma na celu zbycie nieruchomości na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Szczegóły:


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 29.12.2015 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników rokowań z dnia 28.12.2015 roku, w wyniku których spółka Eco Green Polska sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu – Zdrój (44-330) przy ul. 11 Listopada 2 została wyłoniona jako przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

powrót do przetargów