Przetargi / Przetargi i rokowania / Zaproszenie do rokowań.

Zaproszenie do rokowań. OGŁOSZONY: 03.11.2015

status: ROZSTRZYGNIĘTY

Katowicka SSE S.A. ogłasza zaproszenie do rokowań, które odbędą się w dniu 30.11.2015 o godz. 10.00 w siedzibie KSSE S.A. w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 42. Rokowania mają na celu udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Szczegóły:


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 01.12.2015 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników rokowań z dnia 30.11.2015 roku, w wyniku których spółka Extral Sp. z o.o. z siedzibą z siedzibą w Żorach (44-240) przy ul. Wygoda 2 została wyłoniona jako przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

powrót do przetargów