Centrum prasowe / Nowe tereny włączone do Katowickiej SSE

Nowe tereny włączone do Katowickiej SSE

Szansa na miliardowe inwestycje, tysiące miejsc pracy i rozwiązanie lokalnych problemów - nowe tereny włączone do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

Katowice, 2 stycznia 2017 – 5,3 mld złotych inwestycji, utworzenie kilkunastu tysięcy nowych miejsc pracy, a dzięki konsekwentnej realizacji strategii zrównoważonego wpływu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) na rozwój regionu, także rozwiązywanie lokalnych problemów - to oczekiwane efekty poszerzenia największej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. 30 grudnia 2016 zaczęło obowiązywać rozporządzenie Rady Ministrów włączające do KSSE S.A. grunty o powierzchni ponad 269 hektarów (ha), zwiększające jej powierzchnię o około 14 procent.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów do KSSE włączono grunty o łącznej powierzchni ponad 269 ha, położone na terenach województw śląskiego i opolskiego oraz wyłączono grunty o powierzchni ponad 3,45 ha. W wyniku zmian powierzchnia strefy będzie wynosić ponad 2614ha. W oparciu o przyjęte prognozy szacuje się, że na nowo włączonych do katowickiej strefy terenach w perspektywie najbliższych lat może powstać ok. 13,4 tys. nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych wynoszących ok. 5,3 mld złotych.

Zgodnie z założeniami w KSSE może pojawić się nawet 100 nowych projektów inwestycyjnych. Maksymalna łączna wielkość pomocy publicznej, jaka może zostać udzielona inwestorom realizującym projekty na nowych obszarach wynosi ok. 1,9 mld zł.

– Konsekwentnie realizujemy strategię zrównoważonego wpływu Katowickiej SSE na rozwój regionu. Podejmując decyzję o włączeniu nowych terenów do strefy czynimy to w celu rozwiązania konkretnych, lokalnych problemów związanych np. z rynkiem pracy. Analizujemy wybrane lokalizacje pod kątem ich potencjału społecznego, czy dostępności infrastruktury i następnie we współpracy z samorządem lokalnym wnioskujemy o utworzenie obszaru strefy. Przykładem rozwijających się z sukcesem nowych lokalizacji są nasze tereny w Ujeździe, Zabrzu, Dąbrowie Górniczej lub Częstochowie, które wypracowały swoją markę
i przyciągają kolejnych inwestorów. Jestem przekonany, że podobny scenariusz uda się zrealizować na aktualnie włączanych terenach, choć zaznaczę iż przemiana terenu inwestycyjnego w tętniący inwestycjami park przemysłowy nie następuje od razu, a cały proces wymaga często dużych nakładów finansowych. Jako strefa zawsze działamy z taką determinacją, jakbyśmy byli przekonani, że pozyskanie danej inwestycji zależy jedynie od nas. Dotychczas nasze działania przynoszą pozytywne efekty i wierzę, że tak będzie dalej – mówi Piotr Wojaczek, prezes zarządu KSSE S.A.

Włączane do KSSE grunty pozostają, poza dwoma przypadkami, własnością samorządów gmin i miast, na terenie których się znajdują, a także skarbu państwa, pozostając w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych oraz w użytkowaniu samorządów i prywatnych przedsiębiorców. Powiększenie obejmuje tereny zarządzane przez wszystkie podstrefy KSSE S.A., obejmując tereny zlokalizowane w 16 miejscowościach

W podstrefie gliwickiej statusem specjalnej strefy ekonomicznej objęto nowe tereny w Zabrzu (ponad 44 ha) i Oleśnie (ponad 31,5 ha).
W podstrefie jastrzębsko-żorskiej do KSSE włączono grunty w Jastrzębiu Zdroju (ponad 25 ha), Godowie (ponad 14 ha), Radziechowach-Wieprzu (ponad 29 ha), Raciborzu (ponad 7,5 ha), Wodzisławiu Śląskim (ponad 24 ha) i Bielsku Białej (0,73ha).
W podstrefie sosnowiecko-dąbrowskiej do KSSE włączono grunty w Zawierciu (ponad 16 ha), Woźnikach (blisko 16 ha), Ogrodzieńcu (ponad 10 ha) i Krzepicach (niemal 19 ha).
W podstrefie tyskiej do KSSE włączono niemal 3 ha w Lędzinach.
Poza wymienionymi rozporządzenie włączyło do KSSE także grunty będące własnością Skarbu Państwa, a użytkowane przez działających na nich przedsiębiorców. Są to tereny w Bytomiu (użytkowane przez jedną ze spółek grupy Kopex, a także firmę Conbelts S.A.) oraz Metalpol w Węgierskiej Górce. Z kolei włączane w Katowicach grunty, na których planowana jest inwestycja firmy Rockwell Automation, są własnością spółki Echo 135 oraz skarbu państwa, pozostając w użytkowaniu wspomnianej spółki. Szczegółowe dane dotyczące projektów inwestycyjnych realizowanych przez wymienione firmy będą znane po przeprowadzeniu dotyczących ich rokowań.

Wchodzące w życie dnia 30 grudnia 2016 roku rozporządzenie kończy trwające od 2015 roku postępowanie dotyczące zmian granic katowickiej strefy. Zgody na włączenie gruntów do KSSE S.A. udzieliły władze gmin i właściciele terenów, a cały proces pozytywnie zaopiniowały także zarządy obu województw.

W ramach dokonanych w minionych tygodniach rozszerzeń poza Katowicką SSE, zwiększyły się również powierzchnie stref: Kostrzyńsko-Słubickiej (68 ha), Łódzkiej (88 ha), Warmińsko-Mazurskiej (351 ha) i Wałbrzyskiej (52,8 ha). Łączna powierzchnia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce po ostatnich rozszerzeniach, zgodnie ze stanem na koniec 2016 roku wynosi ponad 20,9 tys. ha, przy limicie 25 tys. ha.