Centrum prasowe / Konferencja "Dzień innowatora"

Konferencja "Dzień innowatora"

Przedmiot Konferencji

Dzień Innowatora skierowany jest do studentów, naukowców oraz przedsiębiorców – to więcej niż ciekawe prelekcje i wykłady.

Uczestnictwo w tym wydarzeniu jest okazją do nawiązywania kontaktów, wymiany doświadczeń oraz dyskusji o skutecznych sposobach i metodach tworzenia i wdrażania innowacji, możliwościach wsparcia innowatorów, dobrych praktykach ludzi sukcesu, start-upach. Zaprezentowane zostaną również narzędzia pozwalające  na rozwiązanie własnego problemu technicznego, jak i na znalezienie nowego rynku dla rozwiązania innowacyjnego, technologii, którą firma już posiada.

Podczas Konferencji nastąpi otwarcie Klubu Innowatora Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.   dla studentów Politechniki śląskiej