Centrum prasowe / Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna najlepszą strefą ekonomiczną roku.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna najlepszą strefą ekonomiczną roku.

Dnia 17 października 2013 roku Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna na uroczystej gali „Foreign Direct Investment Poland Investor Awards”, która odbyła się w warszawskim hotelu Intercontinental, zdobyła pierwsze miejsce w kategorii „Najlepsza Strefa Ekonomiczna Roku.” Gala poprzedzona została panelami dyskusyjnymi poświęconymi kluczowym zagadnieniom i praktycznym doświadczeniom związanym z tematyką bezpośrednich inwestycji w Polsce. W uroczystości wzięło udział ponad 200 polskich i zagranicznych gości odpowiedzialnych za decyzje inwestycyjne w naszym kraju.

 

W międzynarodowym jury FDI Poland Investor Awards zasiedli między innymi radcy handlowi najważniejszych ambasad oraz przewodniczący Izb Handlowych. Ponad 20 członków komisji oceniało nominacje według następujących kryteriów: kwota inwestycji, strategiczna wartość inwestycji dla polskiej gospodarki (innowacyjność/transfer technologii), liczba utworzonych nowych miejsc pracy oraz ich jakość, jak również plany dotyczące rozwoju i nowych inwestycji.

W pokonanym polu katowicka strefa pozostawiła wałbrzyską, słupską i pomorską strefę ekonomiczną.