Dla inwestorów / O regionie / Potencjał ludzki

Większość obszarów inwestycyjnych KSSE skupionych jest na terenie województwa śląskiego, jednak swoim zasięgiem obejmuje także grunty na terenie województw opolskiego i małopolskiego.

Województwo Śląskie:

  • Powierzchnia -12.294 km²
  • Liczba mieszkańców- 4,7 mln
  • Gęstość zaludnienia - 377 osób/km²  (przy średniej krajowej 122 osoby)
  • Liczba miast - 69

Tu znajduje się największy zurbanizowany obszar w Europie Środkowo-Wschodniej –  Aglomeracja Śląska. W ramach aglomeracji występują liczne miasta, które praktycznie stykają się swoimi granicami. Średnia gęstość zaludnienia aglomeracji wynosi 1900 osób/km2. 

Stolicą województwa śląskiego są Katowice - miasto położone centralnie w południowej Polsce, główny ośrodek Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i najważniejsze miasto Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.
Katowice leżą w centrum największej konurbacji w Polsce, będącej jednocześnie jedną z największych w Unii Europejskiej  – liczy ona 3,5 mln ludzi.
W promieniu 100 km od centrum aglomeracji katowickiej mieszka 9 mln osób, z czego 4,7 mln stanowi populację województwa śląskiego.

Wg raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową  „Atrakcyjność Inwestycyjna Województw i Podregionów Polski" (edycje 2005-2016), województwo Śląskie jest najbardziej atrakcyjnym województwem pod względem  zasobów i kosztów pracy.

Województwo śląskie zapewnia świetnie przygotowaną kadrę pracowniczą dla inwestorów. Przyszli pracownicy rekrutują się spośród absolwentów kształcących się w kilkudziesięciu wyższych uczelniach technicznych, zawodowych, uniwersytetach i akademiach. Województwo śląskie skupia na swym terenie:

• 279 liceów ogólnokształcących,
• Ponad 900 szkół średnich technicznych i zawodowych
• 441 uczelni wyższych, 100 studentów

Jedną z największych uczelni w Polsce jest Politechnika Śląska w Gliwicach, na której kształci się obecnie 30 000 studentów. Uczelnia posiada 12 wydziałów: Architektury,  Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Budownictwa, Chemiczny Elektryczny, Górnictwa i Geologii, Inżynierii Środowiska i Energetyki, Matematyczno-Fizyczny, Mechaniczny Technologiczny, Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,  Organizacji i Zarządzania oraz Transportu. Studenci mogą się kształcić także w filiach zlokalizowanych w Katowicach, Zabrzu oraz Rybniku.