Dla inwestorów / Oferta - nieruchomości / poza strefą / Oferta Nr 9/2016 sprzedaż terenu w Lędzinach pod zabudowę przemysłową