O KSSE / O nas

Katowicka SSE S.A. została powołana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 roku. Utworzono ją w celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy w regionie.

Do naszych głównych zadań należy:

• Promocja Strefy i poszukiwanie nowych inwestorów.
• Sprzedaż ziemi i innych nieruchomości objętych statusem Strefy.
• Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w Strefie.
• Przyznanie praw do ulgi podatkowej.
• Pomoc inwestorom w prowadzeniu działalności.

Jako Zarządzający strefą ekonomiczną, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Katowicach oprócz statutowej działalności świadczy również dodatkowe usługi wspierające podmioty działające w strefie oraz jej otoczeniu:

• aktywne pośrednictwo w obrocie nieruchomościami w otoczeniu Strefy;
• obsługa konsultingowa, szkolenia dotyczące tematyki związanej z funkcjonowaniem specjalnych stref ekonomicznych;
• prowadzenie bazy potencjalnych usługodawców na rzecz realizacji inwestycji w KSSE.
• „one-stop-shop” (kompleksowa obsługa inwestora);
• wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych;
• działania w zakresie wspierania kooperacji w regionie; doradztwo personalne oraz szkolenia kadr prowadzone przez Centrum Rozwoju Kadr z siedzibą w  Podstrefie tyskiej; usługi w zakresie medycyny pracy.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest liderem wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych. Obecnie w KSSE działa ponad 300 przedsiębiorstw, które łącznie zainwetsowały około 31 mld złotych i stworzyły ponad 70.000 miejsc pracy.

Inwestycje wg branży

inwestycje wg narodowości

KSSE składa się z czterech podstref:

• Gliwickiej,
• Jastrzębsko-Żorskiej,
• Sosnowiecko-Dąbrowskiej,
• Tyskiej.
 

Strefa obejmuje obszar 2614ha w 40 gminach w województwach śląskim, opolskim oraz małopolskim.

Przykładowe inwestycje w KSSE:

• General Motors Manufacturing Poland
• Fiat Powertrain Technologis Poland
• NGK Ceramics Polska
• Brembo Poland
• Isuzu Motors Polska
• Guardian Częstochowa
• TRW Poland
• Electrolux
• Roca
• Capgemini
• Streria