Klub Innowatora / O Klubie

Czym jest Klub Innowatora?

Klub Innowatora powołany zostaje jako klub zrzeszający innowatorów, kreatywnych, młodych ludzi, studentów.  W momencie uruchomienia Klub Innowatora dedykowany  jest do studentów Politechniki Śląskiej. W przyszłości KSSE planuje rozszerzenie aktywności Klubu także we współpracy z innymi uczelniami wyższymi.
Klub to platforma edukacyjna i treningowa, służąca wymianie wiedzy, doświadczenia i know-how czerpanego poprzez success stories tzw. „klubowych gości” – autorytetów w dziedzinie innowacji. Klub pozycjonowany będzie jako elitarny i prestiżowy, łączący realną współpracę nauki z biznesem w zakresie pozyskiwania talentów i tworzenia na ich bazie kadr dla firm innowacyjnych.

Korzyści wynikające z członkostwa w Klubie

Członkostwo w klubie zapewni młodym innowatorom:

  • przynależność do środowiska innowatorów, a przez to szansę na lepszy start w przyszłość zawodową,
  • wsparcie w zakresie zdobywania pożądanych na rynku pracy kwalifikacji i umiejętności, mentoring,
  • dostęp do know-how niezbędnego w budowaniu ścieżki rozwoju osobistego, 
  • możliwość uczestnictwa w wydarzeniach branżowych, wykładach, warsztatach, etc.