Klub Innowatora / Katalog działań Klubu

 • Konferencja Inauguracyjna Klubu Innowatora

Miejsce:  Politechnika Śląska - Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu
Termin: 18.01.2018 r.

W ramach konferencji wykład pt.: Wstęp do współczesnej Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ)

Sesje tematyczne:

Sesja 1. Jak skutecznie rozwiązywać problemy innowacyjne i wdrażać innowacje? – od pomysłu do sukcesu rynkowego;  (dr Sergey Yatsunenko  - Novismo 

Sesja 2. Kreatywność i wartości jako droga do rozwoju pracownika w  organizacji ;  Jacek Lubecki -  Managing Director Eastern Europe Hager Group

Sesja 3. Jak tworzyć i rozwijać z sukcesem start-upy?
Witold Witkowic - CEO YCEYE na Polskę

 • Spotkania z Mentorem/ Mistrzem

Spotkania z osobami, które osiągnęły sukces w biznesie innowacyjnym.

Celem będzie pokazanie ścieżki kariery na przykładzie konkretnej osoby.
Spotkanie prowadzone w formie wykładu/prelekcji na Politechnice Śląskiej.

Propozycje Mentorów:

• CEO inwestorów strefowych
• Zaproszony Gość Innowator
• Lider projektu innowacyjnego  w fazie realizacji
• Prezes KSSE Janusz  Michałek „Jak zarządzać najlepszą strefą w Europie”
• Wiceprezes KSSE Barbara Piontek - przykłady wdrożeń polskich innowacji

 • Kompetencje miękkie – treningi

Szkolenia z zakresu umiejętności osobistych lub interpersonalnych realizowane w formie 3 godzinnych warsztatów z zakresów tematycznych:
• zarządzanie czasem,
• komunikacja interpersonalna,
• sztuka prezentacji,
• praca w zespole.
Szkolenia prowadzone przez CRK KSSE – Joanna Cisek-Dąbrowska –trener, coach.  Warsztaty  umiejętności
miękkich prowadzone na uczelni lub w siedzibie KSSE.

 • Work-life balance – „Życie z pasją do innowacji”

Spotkanie z ciekawą osobą, pasjonatem, osobą, której w życiu udaje się łączyć pracę z realizacją pasji. Celem jest zainspirowanie młodych ludzi do realizacji marzeń/pasji, pokazanie jak łączyć życie zawodowe z prywatnym.

 • Innowacyjne Study Tour z Klubem – „Tour de  Klub Innowatora”

Możliwe Study Tour:

• Study tour związana z kierunkiem studiów/przemysłem
• Zwiedzanie zakładów firm technologicznych, innowacyjnych
• Udział w warsztatach (poznaj specyfikę pracy) realizowanych np. na terenie zakładu (chętnego do organizacji przedsięwzięcia)

 • Szkolenia specjalistyczne zakończone certyfikatem

Szkolenia zewnętrzne w zależności od środków 

• Ocena potencjału pomysłu innowacyjnego, rozwój pomysłu innowacyjnego (czynniki niezbędne dla pomyślnego rozwoju pomysłu)
• Czym jest transfer technologii i jaki daje potencjał przedsiębiorcom, czynniki sukcesu w transferze technologii
• Prawo własności intelektualnej

 • Zaproszenia na konferencję/ warsztaty

Sponsorowane zaproszenia na organizowane przez KSSE konferencje:  konferencję  związaną z automotive lub konferencje, w których  KSSE jest partnerem.

Zaproszenie kilku studentów na warsztaty tematyczne prowadzone w ramach SA&AM.

 • Etyka w biznesie

 Szkolenie z etyki i postaw moralnych w biznesie.

 • Savoir vivre 

Cykl szkoleń z zasad savoir vivre dotyczących biznesu, dyplomacji i życia codziennego

 • Konkursy - Przykładowe tematy:

- Na najlepszą pracę dyplomową
- Na twórczą pracę w grupie

 • „Zaprojektuj z Klubem swoją Indywidualną Ścieżkę Rozwoju”

Celem zadania jest zachęcenie pracodawców do kreowania i proponowania stażystom indywidualnych ścieżek kariery w zakładzie – np.  w zamian za podpisanie umowy lojalnościowej.
Zorganizowanie  spotkania z przedsiębiorcami  uczestniczącymi  w projekcie, zachęcenie do inicjatywy,  poprzedzone szkoleniem dla przedstawicieli tych firm z tematu ”Kreowanie ścieżki kariery wewnątrz organizacji”