Aktualności

ROZPOCZĘCIE PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH UCZENNIC/UCZNIÓW - II NABÓR

08.05.2017

W dniu 08.05.2017 r. rozpoczęliśmy II nabór dokumentów rekrutacyjnych uczennic/uczniów uczęszczających do placówek oświatowych objętych Projektem, który potrwa do dnia 19.05.2017 r. Przewidywana do zrekrutowania w niniejszym naborze liczba uczennic/uczniów przedstawia się w sposób następujący:

• dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego: 46,
• dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Miasta Bytom: 96,
• dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Gminy Pawłowice: 38,
• dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego: 50.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego w ramach Projektu procesu rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji zamieszczonym w zakładce: DO POBRANIA, w której opublikowano również pozostałe dokumenty rekrutacyjne tj.:
• Formularz rekrutacyjny,
• Ankietę rekrutacyjną ucznia.
Można je również uzyskać pod numerami telefonów zamieszczonymi w zakładce: KONTAKT.

ZAKOŃCZENIE PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH NAUCZYCIELEK/NAUCZYCIELI

01.12.2016

W dniu 30.11.2016 r. zakończyliśmy przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych nauczycielek/nauczycieli bądź instruktorek/instruktorów praktycznej nauki zawodu zainteresowanych udziałem w Projekcie. Jak wynika ze złożonych dokumentów rekrutacyjnych chęć uczestnictwa w nim wyraziło:

• 10 nauczycielek/nauczycieli bądź instruktorek/instruktorów praktycznej nauki zawodu pracujących w placówkach oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego,
• 38 nauczycielek/nauczycieli bądź instruktorek/instruktorów praktycznej nauki zawodu pracujących w placówkach oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Miasta Bytom,
• 6 nauczycielek/nauczycieli bądź instruktorek/instruktorów praktycznej nauki zawodu pracujących w placówkach oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Gminy Pawłowice,
• 19 nauczycielek/nauczycieli bądź instruktorek/instruktorów praktycznej nauki zawodu pracujących w placówkach oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Aktualnie trwa ich szczegółowa weryfikacja.

PODPISANIE UMÓW UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PRZEZ UCZENNICE/UCZNIÓW

15.11.2016

W dniu 14.11.2016 r. uczennice/uczniowie zrekrutowane/zrekrutowani do udziału w projekcie pt. „Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego” podpisały/podpisali stosowną umowę uczestnictwa regulującą zasady ich udziału w przedmiotowym przedsięwzięciu. Dokument ten sygnowało łącznie 226 osób, w tym:

• 60 uczęszczających do placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego,
• 64 uczęszczające do placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Miasta Bytom,
• 42 uczęszczające do placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Gminy Pawłowice,
• 60 uczęszczających do placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

ROZPOCZĘCIE PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

14.11.2016

W dniu 14.11.2016 r. rozpoczęliśmy nabór dokumentów rekrutacyjnych nauczycielek/nauczycieli bądź instruktorek/instruktorów praktycznej nauki zawodu, który potrwa do dnia 30.11.2016 r. Przewidywana do zrekrutowania liczba nauczycielek/nauczycieli bądź instruktorek/instruktorów praktycznej nauki zawodu przedstawia się w sposób następujący:

• dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego: 9,
• dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Miasta Bytom: 33,
• dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Gminy Pawłowice: 6,
• dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego: 35.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego w ramach Projektu procesu rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji zamieszczonym w zakładce: DO POBRANIA, w której opublikowano również pozostałe dokumenty rekrutacyjne tj.:
• Formularz rekrutacyjny,
• Ankietę rekrutacyjną nauczyciela bądź instruktora praktycznej nauki zawodu. 
Można je również uzyskać pod numerami telefonów zamieszczonymi w zakładce: KONTAKT.

ZAKOŃCZENIE PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH UCZENNIC/UCZNIÓW - I NABÓR

24.10.2016

W dniu 21.10.2016 r. zakończyliśmy przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych uczniów i uczennic zainteresowanych udziałem w Projekcie w ramach I naboru (rok szkolny: 2016/2017). Jak wynika ze złożonych dokumentów rekrutacyjnych chęć uczestnictwa w Projekcie wyraziło:

  • 123 uczennic/uczniów z placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego,
  • 78 uczennic/uczniów z placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Miasta Bytom, 
  • 82 uczennic/uczniów z placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Gminy Pawłowice, 
  • 125 uczennic/uczniów z placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Aktualnie trwa ich szczegółowa weryfikacja.