Dla inwestorów / Ulgi podatkowe / Kalkulator pomocy publicznej

Aby obliczyć pułap pomocy publicznej, proszę o uzupełnienie danych dotyczących stanu obecnego firmy (uwzględniająć spółki powiązane, np. spółkę "córkę" i spółke "matkę", także w przypadku gdy znajdują się zagranicą) oraz wielkość planowanej inwestycji.

Uwaga: w przypadku, gdy chcą Państwo, aby pomoc publiczna bazowała na dwuletnich kosztach pracy nowozatrudnionych pracowników (zamiast wydatków inwestycyjnych) proszę wpisać tą właśnie kwotę).

 

W przypadku poniesienia wydatków inwestycyjnych większych od zadeklarowanych, istnieje możliwośc ich doliczenia. Maksymalnie można doliczyć 30% wysokości kwoty zadeklarowanej wcześniej.

Liczba pracowników:
Roczny obrót:
Bilans roczny:
Wielkość planowanej inwestycji: