Dla inwestorów / O regionie / Infrastruktura

Głównym atutem połóżenia Katowickiej Specjalnej Strefy ekonomicznej jest najlepiej rozwinięta w Polsce infrastruktura techniczna.

  • najlepsza w Polsce sieć dróg i autostrad
  • międzynarodowy port lotniczy KATOWICE w Pyrzowicach
  • międzynarodowe lotnisko w Krakowie - Balicach
  • port śródlądowy w Gliwicach
  • dobrze rozwinięta sieć kolejowa
  • Międzynarodowe Centrum Logistyczne w Sławkowie (Terminal szerokiego toru - który łączy Sławków przez Hrubieszów i Lwów z koleją ukraińską i rosyjską, a następnie z Dalekim Wschodem)

Większość terenów inwestycyjnych wyposażonych jest w niezbędną infrastrukturę techniczną (woda, prąd, gaz) oraz drogi dojazdowę.