Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., 40-026 Katowice, ul.Wojewódzka 42, tel. (+48)032/2510-736, fax. (+48)032/2513-766, ksse@ksse.com.pl, www.ksse.com.pl
NIP: 954-13-00-712 REGON 273073527, KRS: 0000106403 Sąd Rejonowy w Katowicach, Kapitał zakładowy: 9.176.000,00 PLN opłacony w całości