Klub Innowatora / Deklaracja przystąpienia do Klubu

Deklaracja przystąpienia do Klubu

Deklarację można przesyłać do 10.01.2018 elektronicznie (podpisany skan deklaracji) na adres:

emodrzewska@ksse.com.pl